Projekt udruge Convoy. Ne tipkaj samo vozi

Digitalna kartica vozača

Sve o tahografu

Preplatite se na Newsletter

Informirat ćemo vas o novim vijestima, važnim događanjima vezanim uz struku.

Digitalna Kartica vozača tahografa zakonski je obavezna za sve vozače komercijalnih autobusa i kamiona. Kartica vozača osobnog tahografa je plastična kartica veličine kreditne kartice koja sadrži mikročip. Kartica može pohraniti sve relevantne podatke vozača potrebne za EU propise o radnom vremenu vozača.

Svaka kartica vozača:

  • Jedinstvena je za pojedinog vozača i vrijedi pet godina
  • može pohraniti informacije do 28 dana
  • može koristiti samo njegov vlasnik kartice, odnosno vozač ovlašten za korištenje
  • može biti suspendirana ili povučena od strane izdavatelja ako je kartica krivotvorena, ako osoba koja koristi karticu nije zakoniti vlasnik kartice ili ako je kartica dobivena lažnom prijavom ili krivotvorenim ispravama
  • mora se predočiti službenoj osobi na uvid

Postupak za izdavanje kartice vozača

Zahtjev za izdavanje kartice vozača potrebno je predati u tvrtku AKD tahograf (Kranjčevićeva 5/II. kat, 10 000 Zagreb). Izdavanje kartice vozača čeka se od cca 8-15 dana.

Prvi zahtjev – dokumentacija potrebna za izdavanje kartice vozača:

Ispunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje kartice vozača. Ukoliko se zahtjev dostavlja poštom, potpis na zahtjevu mora se ovjeriti u javnobilježničkom uredu.

Pri podnošenju zahtjeva osobno u Uredu Izdavatelja osobna iskaznica daje se na uvid službeniku. Ukoliko se zahtjev dostavlja poštom, potrebno je uz zahtjev dostaviti i presliku osobne iskaznice.

Pri podnošenju zahtjeva osobno u Uredu Izdavatelja vozačka dozvola daje se na uvid službeniku. Ukoliko se zahtjev dostavlja poštom, potrebno je uz zahtjev dostaviti i presliku vozačke dozvole.

Dokaz o uplati naknade za izdavanje kartice

Fotografija vozača dimenzija 45×35 mm (fotografija ne smije biti starija od 6 mjeseci). Ukoliko vozač posjeduje elektroničku vozačku dozvolu RH nije obvezan priložiti fotografiju.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije državljanin RH, a odobren mu je privremeni boravak, uz gore navedeno mora priložit presliku dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj (nužni podaci koje dozvola mora sadržavati su: OIB, adresa u RH i datum isteka dozvole) ili boravišne dozvole RH (nužni podaci koje dozvola mora sadržavati su: OIB, adresa u RH i datum isteka dozvole). Strani državljani s odobrenim stalnim boravkom u RH uz gore navedene dokumente  prilažu biometrijsku dozvolu boravka.

Obnova kartice zbog isteka valjanosti

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva Zahtjev za obnovu kartice vozača moguće je podnijeti od 90 dana prije isteka stare kartice

Obnova kartice zbog promjene podataka

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka

Vozač je dužan vratiti karticu s nevažećim podacima Izdavatelju

Obnova kartice zbog oštećenja/kvara kartice (nakon isteka jamstvenog roka)

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice Vozač je dužan vratiti karticu s oštećenjem ili kvarom Izdavatelju

Obnova kartice zbog oduzimanja (kartica se nalazi u Uredu Izdavatelja)

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva

Zamjena kartice zbog gubitka/krađe

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o gubitku/krađi kartice te, ukoliko se traži izdavanje nove kartice zbog krađe, Zapisnika iz PU o prijavi krađe kartice.

Gubitak kartice se prijavljuje kod Izdavatelja.

Zamjena kartice zbog oduzimanja ( kartica se ne nalazi u Uredu Izdavatelja)

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva

Zahtjev se ne može obraditi ukoliko Izdavatelj nije obaviješten od strane kontrolnih tijela o oduzimanju kartice

Zamjena kartice zbog neispravnog rada u jamstvenom roku

Potrebna dokumentacija istovjetna je kao i kod Prvog zahtjeva uz obvezu prilaganja popunjene i potpisane Izjave o neispravnosti/oštećenju/kvaru kartice

Vozač je dužan vratiti neispravnu karticu (bez povrata kartice vozača nije moguće obraditi zahtjev i izdati novu karticu).

Naknada za uslugu zamjene neispravne kartice neće se naplatiti, a reklamacija će se smatrati opravdanom ako jamstveni rok kartice nije istekao, a vraćena kartica nije oštećena i ne može se sa sigurnošću tvrditi da se s njom postupalo protivno Uvjetima.

Ukoliko je jamstveni rok kartice istekao ili ako je utvrđeno da reklamacija nije opravdana, naplatit će se naknada za uslugu zamjene neispravne kartice koja je ista kao naknada za uslugu izdavanja kartice.

Na zamjensku karticu ne primjenjuje se jamstveni rok.

Obrasce možete pronaći na službenoj web stranici AKD tahograf.

Zahtjev je također moguće podnijeti putem sustava e-Građani.

spot_img

Ne tipkaj samo vozi

spot_img

Truck Show