Udruga Convoy, ADR

Ako planirate prevoziti opasnu robu , kao što su radioaktivni materijal, zapaljivi proizvodi, kemikalije, otrovne tvari, plinovi itd., morate biti ovlašteni putem ADR dozvole . Riječ je o sigurnosnoj mjeri temeljenoj na Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Što je točno ADR kartica? Kako se dobiva?

ADR je kratica za „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, na hrvatskom „Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari“. Međunarodni pojam ADR do te je mjere raširen u transportnoj branši da ga skoro svatko razumije, neovisno o zemlji.

Svaki vozač kamiona koji prevozi opasne tvari treba posjedovati ispravu za prijevoz opasnih tvari koja se službeno naziva „ADR potvrda o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari“. Važeća je pet godina i ako se ne obnovi prije isteka tog roka, automatski prestaje vrijediti. Vozač tada mora pristupiti tečaju obnove znanja.

Stručno osposobljavanje za vozače vozila koje prevoze opasne tvari vrši se putem tečajeva u slijedećim oblicima:

– osnovni dio tečaja,
– dopunski tečaj – za vozače koji vrše prijevoz opasnih tvari u cisternama,
– dopunski tečaj – za vozače opasnih tvari klase 1 (eksplozivne tvari),
– dopunski tečaj – za vozače opasnih tvari klase 7 (radioaktivne tvari).

ADR certifikat vrijedi pet godina, a tijekom posljednje -četvrte godine važenja ADR certifikata vozači su dužni pristupiti tečaju obnove znanja koji se vrši po skraćenom programu, a tečajevi se održavaju u slijedećim oblicima:

– obnova znanja osnovnog dijela tečaja,
– obnova znanja dopunskog tečaja – za prijevoz u cisternama,
– obnova znanja dopunskog tečaja – za prijevoz opasnih tvari klase 1,
– obnova znanja dopunskog tečaja – za prijevoz opasnih tvari klase 7.

(Napomena: vozači kojima je isteklo ADR certifikat, odnosno prošlo je više od pet godina od zadnje provjere znanja,  tečaju i ispitu moraju ponovno pristupiti kao da to čine prvi put – tj. prisustvuju tečaju koji se održava u punom opsegu.

Uvjeti upisa u program:
– Uvjet za vozača:
– navršena 21 godina života,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.

Uvjet za osobe u pratnji:
– navršenih 18 godina života

UPUTE za izdavanje ADR potvrde

PROPISI – Republike Hrvatske koji se odnose na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prijevozu redovito se usklađuju s međunarodnim propisima i pravnom stečevinom Europske zajednice.

Zakon o prijevozu opasnih tvari donesen je i usvojen u Hrvatskom saboru 2007. godine, (Narodne novine 79/07 i 70/17), a stupio je na snagu 01. siječnja 2008. godine. Zakonom je implementiran Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) kao i pripadajući Prilozi A i B u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Gdje mogu polagati ?

Polagati se može u većini autoškola ili Pučkih učilišta, evo nekih:
adr.hr
pounovak.hr
digitalni-tahograf.hr
pou-amc.hr

Korisna aplikacija za sve one koji več voze pod ADR-om:
ADR mobilna aplikacija