Europska komisija pojašnjava pravila koja se odnose na zabranu odmora u kabini

Sve o tahografu

Preplatite se na Newsletter

Informirat ćemo vas o novim vijestima, važnim događanjima vezanim uz struku.

Europska komisija je u nekoliko navrata obaviještena da su neka nacionalna tijela od vozača zahtijevala da dostave dokaze, poput hotelskih računa, kako bi dokazali da su svoj redoviti tjedni odmor proveli u odgovarajućem smještaju izvan vozila.

U tom kontekstu, Europska komisija objavila je novi dio objašnjenja u vezi s redovitim tjednim odmorima u kabini vozila, kako je navedeno u članku 8. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 561/2006.

Primjenjivo zakonodavstvo Uredbe (EZ) br. 561/2006, članak 8. stavak 8.

U skladu s člankom 8. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 561/2006 koji pojašnjava da se redoviti tjedni odmori od najmanje 45 sati moraju provoditi u prikladnom smještaju prilagođenom spolu s odgovarajućim prostorima za spavanje i sanitarnim čvorovima, ne mogu se provoditi u kabini vozila.

Koje dokaze vozač treba predočiti kontroloru da redoviti tjedni odmor nije proveo u kamionu već u prikladnom smještaju?

U članku 34. stavku 3. Uredbe (EU) br. 165/2014 navodi se da države članice ne smiju vozačima nametati zahtjev da predoče bilo kakve obrasce koji potvrđuju aktivnosti vozača izvan vozila . Ovo također pokriva situaciju redovitog tjednog odmora izvan vozila.

Dakle, nadležne službe  od vozača ne mogu tražiti isprave kojima se dokazuje da redoviti tjedni odmor koji je prethodio pregledu nije proveo u vozilu.

Vozači ili poslodavci mogu biti kažnjeni za nepoštivanje zabrane korištenja redovnog tjednog odmora (ili odmora dužeg od 45 sati koji se uzima kao naknada) u vozilu samo kada su oni/njihovi vozači uhvaćeni na redovnom tjednom odmoru u vozilu. u vrijeme kontrole.

Sažetak:

Da li je obaveza vozača da u kabini čuva hotelske račune i dostavlja ih kontroloru?  

U skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 165/2014 navodi se da države članice ne smiju vozačima nametati zahtjev za predočenje obrazaca koji potvrđuju aktivnosti vozača.

U tom kontekstu, Europska komisija pojašnjava da članak 36. Uredbe (EU) br. 165/2014  o tahografu u cestovnom prometu daje iscrpan popis zapisa koje vozač treba dostaviti na zahtjev kontrolora. 

To su: tahografski listići (u slučaju analognog tahografa), svi ručni zapisi i ispisi te kartica vozača (u slučaju digitalnog tahografa). Prilikom provođenja takvih provjera, tijela država članica ne smiju zahtijevati druge dokumente osim onih iz članka 36. ove Uredbe.

IZVOR:
truckmobility-info.com
Dokument na koji se možete pozvati.

spot_img
spot_img

Truck Show