Redovna sjednica Skupštine Convoy, udruge profesionalnih vozača (u daljnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 20001231, održane u Ribički dom SRD Amur Obrtnička ul. 20a 40305 Pušćine, 6 travnja, 2024.godine.

  Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorio je predsjednik Udruge

  Goran Brumnjak kao predsjedavajući redovne sjednice Skupštine Udruge.

  Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorio je u 17,05 sati.

  Predsjedavajući Skupštine Udruge izvijestio je nazočne da je ovu redovnu sjednicu  Skupštine Udruge  sazvao  Upravni odbor Udruge na temelju svoje  odluke od 30. Ožujka, 2024. godine  o sazivanju redovne sjednice Skupštine sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge i izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
   2.    Izvješće o radu Udruge za 2023. godinu
   3.    Financijsko izvješće za 2023 godinu
   4.    Plan rada udruge za 2024 godinu
   5.    Razno

  Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

  1. Utvrđivanje nazočnih članova udruge i izbor zapisničara i dva ovjerovitelja 

   Predsjedavajući Skupštine Udruge utvrđuje da je na redovitoj skupštini udruge nazočno 40  člana Udruge od na današnji  dan ukupno 75 člana udruge.
   Tako da broj glasova  kojima je moguće glasovati iznosi  40 i da na redovitoj sjednici skupštine  Udruge imaju pravo glasa/glasova preko  53% od svih članova udruge.
   Odnosno 100%  prisutnih glasova Skupštine Udruge  iz čega proizlazi da su ispunjeni uvijeti  Zakona o Udrugama (Narodne novine  80/01 i 11/02)  i odredbe članka 19. Statuta Udruge , tako da postoji kvorum i da Skupština udruge može valjano odlučivati.Za zapisničara Skupštine izabrana je Alenka Strelec
   Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Siniša Strelec i Dejan Trojak.

  Predsjedavajući Skupštine Udruge utvrdio je da je: ZA prijedlog odluke dano ukupno  40 glasova  sto predstavlja 100%  (sto posto) nazočnih

  glasova. Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge

  utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

  Prihvaća se izbor zapisničara i dva ovjerovitelja u cijelosti bez primjedbi.

   

  1. lzvješće o radu Udruge za 2023. Godinu

  Predsjednik udruge Goran Brumnjak :

  Udruga je u 2023 godini ostvarila većinu ciljeva.

  Vrlo uspješno je organiziran Truck Show Of Međimurje.
  Zahvala svim sponzorima i svima koji su pomogli u organizaciji istog.

  Pitanja i diskusije nije bilo.
  Predsjedavajući Skupštine  pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

  Predsjedavajući Skupštine Udruge utvrdio je da je: ZA prijedlog odluke dano ukupno  40 glasova  sto predstavlja 100%  (sto posto) nazočnih

  glasova. Protiv i suzdrzanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge

  utuvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

  Prihvaća se izvješće o radu Udruge za 2023. Godinu u  cijelosti   bez primjedbi.

   

  1. Financijsko izvješće za 2023 godinu

  Tajnik udruge Dragan Valjak :

  2023 godina završila je u financijskom smislu pozitivno, udruga ne potražuje nikakva sredstva, niti nikome duguje.

  Kompletno knjigovodstvo i uvid u financije udruge članovi udruge mogu vidjeti u dogovoru sa mnom, također je moguć uvid u cjelokupno knjigovodstvo za 2023 godinu na ovom linku: knjige-2023.

  Pitanja i diskusije nije bilo.
  Predsjedavajući Skupštine Udruga pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

  Predsjedavajući Skupštine Udruge utvrdio je da je: ZA prijedlog odluke dano ukupno  40 glasova  sto predstavlja 100%  (sto posto) nazočnih

  glasova. Protiv i suzdrzanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge

  utuvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

  Prihvaća se izvješće financijsko izvješće za 2023. Godinu u  cijelosti   bez primjedbi.

   

  1. Plan rada udruge za 2024 godinu 
  2. Ovogodišnji Truck Show Of Međimurje održat će se od 05 do 07.07.2024 godine na prostoru MESAP-a Josipa Marčeca 27, 40305 Nedelišće
   Svi detaljni dogovori oko organizacije će biti održani na sastancima tijekom mjeseca Svibnja i Lipnja.
   U sklopu Truck Show Međimurje održati će se koncert grupe Opća Opasnost na dan 06.07.2024.
  3. Dan svijenosti o muškom zdravlju (brkati Movember), održati će se 16 ili 23.11.2024, lokacija će se naknadno dogovoriti na sastanku u Listopadu.
  4. Budi Heroj nova inicijativa koja će se trebala pokrenuti u jesen 2023 (9,10 mjesec) prošle godine odgođena radi bolesti.
   Inicijativa je da se to pokrene ove godine.
   Radi se o besplatnom tečaju prve pomoći za sve članove udruge i za sve građane koji žele prisustvovati tečaju.
   Cilj inicijative je povećanje kompetencije profesionalnih vozača i svih ostalih koji to žele u području pružanja učinkovite prve pomoći u prometnim nesrećama.
  5. Planira se na službenu web stranicu udruge dodati nekakvu vrstu oglasnika putem koje bi se mogli unositi oglasi isključivo vezani uz transport i logistiku.
   Cilj je privući što više posjetitelja na web stranicu što je i ujedno i promocija udruge.

  Pitanja i diskusije nije bilo.

  Predsjedavajući Skupštine Udruge utvrdio je da je: ZA prijedlog odluke dano  ukupno  40 glasova  sto predstavlja 100%  (sto posto) nazočnih

  glasova. Protiv i suzdrzanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge

  utuvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

  Prihvaća se plan rada za 2024. Godinu u  cijelosti   bez primjedbi.

  1. Razno

  Utvrđuje  se da pod ovom točkom nije bilo raspravljanja, niti donošenja odluka.

  Pušćine 06.04.2024
  Convoy, udruga profesionalnih vozača

  Prethodni članakPoziv na redovnu godišnju skupštinu Udruge Convoy u 2024 godini