Tahograf – pravila kod prijevoza trajektom ili vlakom

  U slučaju korištenja vlaka ili trajekta dopušteno je redoviti dnevni odmor (11 sati ili 3 + 9 sati) do 2 puta prekinuti s drugim aktivnostima zbog ukrcaja na trajekt ili na vlak, odnosno silaska s trajekta ili vlaka.

  Primjena ovog pravila nije moguća u slučaju uzimanja skraćenog dnevnog odmora ili skraćenog razdoblja tjednog odmora.

  Tijekom tih redovitih dnevnih odmora vozač na raspolaganju mora imati kabinu za spavanje ili ležaj.

  Sveukupno trajanje tih prekida dopušteno je u trajanju od najviše 60 minuta.

  Nastala vremena vožnje ne ubrajaju se u dnevno vrijeme vožnje, ali se svakako evidentiraju u tjedno vrijeme vožnje.

  U slučaju korištenja digitalnog tahografa, pri dolasku na terminal preklopnik se može staviti u položaj vremenske grupe odnosno simbola, „vrijeme odmora“ te potom u izborniku pod simbolom „unos za vozilo“ odabrati simbol „prijevoz trajektom, vlakom“.

  Prevozi li se vozilo trajektom ili vlakom, tahograf nakon toga automatski ponovno preklapa na simbol „odmor“.

  Ako je za očekivati da će se trajekt ili vlak napustiti prije završetka potpunog redovitog dnevnog odmora, onda se na trajektu ili na vlaku može ponovno unijeti simbol „prijevoz trajektom, vlakom“ kako je opisano.

  CONVOY – sve što vas zanima o tahografu

  Prethodni članakKvar tahografa, što učiniti?
  Sljedeći članakPravila o trajanju vožnje i odmora