Pravila o trajanju vožnje i odmora

  Pravila o trajanju odmora

  Redovan dnevni odmor

  Trajanje redovnog dnevnog odmora je najmanje 11 sati.

  Možete ga podijeliti u 2 razdoblja:

  – jedno razdoblje od najmanje 3 sata bez prekida

  – jedno razdoblje od najmanje 9 sati bez prekida

  Skraćeno dnevno razdoblje odmora

  Manje od 11 sati, ali najmanje devet sati. Između bilo koja dva razdoblja tjednog odmora mogu se koristiti najviše tri skraćena dnevna odmora.

  Dnevni odmor morate iskoristiti unutar 24 sata od trenutka završetka prethodnog dnevnog ili tjednog odmora.

  Novo 24-satno razdoblje započinje vašim ponovnim radom nakon završetka kvalificiranog dnevnog ili tjednog odmora.

  Dnevni odmor u slučaju višečlane posade

  Ako ste dio višečlane posade, dnevni odmor morate koristiti unutar 30 sati od završetka prethodnog dnevnog ili tjednog odmora.

  To se odnosi na svakog vozača u posadi.

  Tjedni odmor

  Redovni tjedni odmor traje najmanje 45 sati. Skraćeni tjedni odmor traje najmanje 24 sata, ali kraće od 45 sati.

  Tjedni odmor mora započeti unutar 144 sata (6 x 24 sata) od završetka prethodnog tjednog odmora.

  Tijekom dva uzastopna fiksna radna tjedna (od ponedjeljka do nedjelje) morate koristiti najmanje:

  dva redovna tjedna odmora (svaki u trajanju od najmanje 45 sati)

  jedan redovni tjedni odmor (od najmanje 45 sati) i jedan skraćeni tjedni odmor (najmanje 24 sata).

  Ako koristite skraćeni tjedni odmor, umanjenje nadoknađujete korištenjem u komadu  odgovarajućeg razdoblja odmora vezanog uz razdoblje od najmanje 9 sati prije isteka 3. tjedna nakon tjedna u kojemu je korišten skraćeni tjedni odmor.

  Pravila o trajanju vožnje

  Dnevno trajanje vožnje

  Najviše devet sati. Možete prekoračiti devet sati, ali ne više od dvaput tjedno i tada do najviše 10 sati.

  Tjedna/dvotjedna vožnja

  Najviše 56 sati u jednom tjednu. Najviše 90 sati tijekom dva tjedna.

  Stanka

  Nakon vožnje od 4,5 sata morate uzeti stanku u trajanju od najmanje 45 minuta (osim ako koristite dnevni/tjedni odmor). Stanku možete podijeliti u 2 dijela i morate ju iskoristiti tijekom vremena vožnje u trajanju od 4,5 sata.

  Stanku možete podijeliti ovako:

  1. dio u trajanju od najmanje 15 minuta i
  2. dio u trajanju od najmanje 30 minuta.

  Daljnja pravila o tjednom odmoru uvedena su paketom za mobilnost 20 kolovoza 2020.

  Redovni tjedni odmor ne možete koristiti u vozilu

  – Poslodavac vam mora platiti prikladan smještaj s odgovarajućim uvjetima za spavanje i higijenu, u kojem se možete odmoriti.

  – Unutar svakog razdoblja od tri ili četiri uzastopna tjedna (ovisno o tome jeste li imali dva uzastopna skraćena tjedna odmora), poslodavac vam mora omogućiti povratak na jedno od sljedećih mjesta za redovni tjedni odmor:

  1. u operativno sjedište vašeg poslodavca u državi članici EU-a u kojoj ima poslovni prostor (mjesto stanovanja) i u kojoj se obično nalazite; ili
  2. u mjesto vašeg boravišta ako se ono razlikuje od mjesta poslovnog prostora (mjesta stanovanja) poslodavca.

  Ako ste vozač u međunarodnom teretnom prijevozu:

  – dok ste u inozemstvu, možete koristiti dva uzastopna skraćena tjedna odmora, pod uvje­tom da tijekom bilo koja četiri uzastopna tjed­na koristite najmanje četiri tjedna odmora;

  – najmanje dva od navedenih razdoblja odmora moraju biti redovni tjedni odmori;

  – nakon dva uzastopna skraćena tjedna odmo­ra, poslodavac vam mora organizirati rad na način da vam u idućem tjednu u kojem nastu­pa redovni tjedni odmor omogući po­vratak na jednu od lokacija navedenih u prethodnom odlomku (točke 1. i 2.), nakon tjedna redovnog tjednog odmora u trajanju od više od 45 sati uzetog kao nado­knadu

  Nadoknada odmora mora se iskoristiti sljedeći tjedan, neposredno pri­je redovnog tjed­nog odmora.

  Prekidi u vožnji trajekta/vlaka

  Ako ste u pratnji vozila koje se prevozi trajektom ili vlakom, smijete prekinuti redovni dnevni odmor ili skraćeni tjedni odmor.

  Dozvoljena su najviše dva prekida u ukupnom trajanju od najviše jednoga sata.

  Tijekom ovog skraćenog tjednog odmora morate imati pristup spavaćoj kabini ili ležaju. Ova se iznimka primjenjuje samo na redovni tjedni odmor kada je predviđeno trajanje putovanja najmanje osam sati i vozač ima pristup spavaćoj kabini.

  Dio redovnog tjednog odmora ne možete provesti u vozilu prije ukrcaja i/ili nakon iskrcaja s trajekta/iz vlaka.

  Granični prijelazi

  Na početku prvog zaustavljanja ručno zabilježite simbol zemlje u koju ulazite nakon prelaska granice države članice EU-a.

  Na početku prvog zaustavljanja, ručno zabilježite simbol zemlje u koju ulazite nakon što ste prešli granicu države članice EU-a.

  Prvo zaustavljanje mora biti na najbližem mogućem zaustavnom mjestu na samoj granici ili nakon nje. Ako granicu s državom članicom EU prelazite trajektom ili vlakom, simbol zemlje morate zabilježiti u luci ili na željezničkoj stanici.

  Mjesto dnevnog početka/kraja rada

  Od vas se zahtijeva da zabilježite simbol zemalja u kojima ste započeli i završili dnevno radno vrijeme.

  Promjena načina rada

  Ako se na vas primjenjuje pravilnik o satima za vozače teretnih ili putničkih vozila, tada morate pravilno rukovati tahografom kako biste zabilježili sve aktivnosti.

  „Pravilo 12 dana” u putničkom prijevozu

  U određenim okolnostima tjedno razdoblje odmora može se odgoditi do kraja 12. dana za vozače na jednom međunarodnom putovanju.

  Ako je vozilo opremljeno analognim tahografom, ova iznimka se ne primjenjuje.

  Odmor se treba iskoristiti na sljedeći način:

  – najmanje 45 sati prije putovanja

  – najmanje jedan redovni i jedan skraćeni tjedni odmor uzastopno (69 sati) ili dva redovna tjed­na odmora (45 sati + 45 sati), nakon putovanja.

  Ako koristite skraćeni tjedni odmor, umanjenje nadoknađujete korištenjem u komadu  odgovarajućeg razdoblja odmora vezanog uz drugi odmor i to prije isteka 3. tjedna računajući od završetka razdoblja izuzeća.

  Vozila s jednim članom: ako vozite između 22:00 i 6:00, smijete voziti najviše tri sata bez uzimanja stanke.

  IZVOR:

  Europsko nadzorno tijelo za rad

  Landererova 12, 811 09

  Bratislava – Slovačka

  [email protected]

  www.ela.europa.eu

  Prethodni članakTahograf – pravila kod prijevoza trajektom ili vlakom
  Sljedeći članakPametni tahograf druge generacije, tri najvažnije promjene