Kvar tahografa, što učiniti?

  Kvar Tahografa – ne događaju se često, ali kada se dogode, uzrokuju mnogo problema. Tahograf je najvažniji uređaj u vozačkoj kabini jer bilježi sve događaje, poput vremena vožnje, odmora ili drugog posla.

  Mnoga vozila (pogotovo novija vozila opremljena CAN sabirnicom gdje je tahograf samo jedan od izvora raznih signala) vozaču će to i vizualno pokazati na ploči s instrumentima svijetljenjem žute lampice s oznakom “T” tako da vozač ne može reći “nisam primijetio da je tahograf neispravan”.

  Kvar tahografa, tko ga treba otkloniti

  Uredba br. 165/2014  Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu sadrži sve potrebne informacije i točne upute kako se ponašati tijekom kvara.

  Prema Uredbi, transportna tvrtka je ta koja je odgovorna za otklanjanje kvara. Naravno, vlasnik ili mehaničar to ne može učiniti sam. Popravak je moguć samo od strane ovlaštenog montera ili radionice.

  Ako se problem pojavi na cesti, potrebno je otklanjanje kvara u roku od 7 dana od trenutka njegovog otkrivanja.
  U tom slučaju moguća su dva rješenja: ako je vozač siguran da će za to vrijeme moći doći do baze i tamo obaviti popravak, treba nastaviti rutu. 
  Ako povrat nije moguć , treba se obratiti najbližoj ovlaštenoj radionici i tamo popraviti uređaj.

  Ako vozač odluči nastaviti rutu, dužan  je na poleđini taho listića koji se do tada nalazio u analognom tahografu ili na poleđini ispisa radnih aktivnosti vozača (ako je vozačka kartica u digitalnom tahografu).
  Na poleđini ispisa radnih aktivnosti vozila (ako karticu vozača više ne možete umetnuti u tahograf, a pisač istoga još uvijek funkcionira) ili jednostavno na originalnoj ali praznoj rolici za ispise s digitalnog tahografa (ako je digitalni tahograf ili njegov pisač potpuno “mrtav”).

  Udruga Convoy, Kvar tahografa, što učiniti?
  Udruga Convoy, Kvar tahografa, što učiniti?

  Jednostavno zapisati ovakve ili slične rečenice: “12:30 h – kvar tahografa” ili ako ste u inozemstvu napišite par stranih riječi npr. “12:30 h – tachograph failer”.

  Na taj način vozač je označio vrijeme kada je uočio kvar na tahografu.
  Od tog trenutka, temeljem prije navedene Uredbe, vozač ima pravo 7 dana obavljati svoje predviđene poslove uz obvezu ručnog bilježenje svih svojih aktivnosti.

  Prethodni članak12. dio besplatne radionice o korištenju tahografa – promjena države
  Sljedeći članakTahograf – pravila kod prijevoza trajektom ili vlakom