Udruga Convoy. Sigurnost na internetu

1. ožujka 2014.g. Udruga profesionalnih vozača Convoy u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Novak organizirala je besplatnu  radionicu ‘sigurnost na internetu’.   Da bi se ostavraila  zadovolavajuća razina sigurnosti  Potrebna je i određena količina znanja tj. informatičke pismenosti i svijesti o mogućnostima i sigurnosnim aspektima prilikom pregledavanja sadržaja na Internetu

. Veza na Internet podrazumijeva i određenu razinu odgovornosti u smislu održavanja računala i mreže koja tu vezu koristi. Kako bi zaštitili sebe i druge na Internetu korisnici bi trebali osigurati minimalnu sigurnost računala.

DNEVNI RED RADIONICE:

15:00 Sigurnost u korištenju interneta i elektroničke-pošte
– prezentacija
15:15 Društvene mreže, Facebook
– prezentacija
– radionica
15:45 – 15:50 PAUZA
15:50 Primjena računala, Microsoft Office
– prezentacija
– radionica
16:20 Aplikacije na pametnim telefonima
– prezentacija

 

Voditeljica radionice: Jasminka Horvat mag.educ.inf.

Zahvaljujemo se članovima na velikom odazivu.

POU Novak