Zaštita privatnosti

Zaštita osobnih podataka na socijalnoj mreži Convoy

Osobni podatak. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na Zagrebačkom kalendaru, kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima.

Podaci koje obrađujemo. Pristup socijalnoj mreži Convoy je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti funkcionalnosti socijalne mreže Convoy. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Prilikom vaše registracije možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: vaše korisničko ime, ime, prezime, zaporku i adresu elektroničke pošte, državu. Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ukoliko to želite.

 

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka

 

Vaša privola. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo samo na temelju vaše privole – slobodno danog i izričitog očitovanja da osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima registracijom i korištenjem socijalne mreže Convoy obrađujemo u svrhu određenu ovim Pravilima zaštite privatnosti.

Obrada osobnih podataka. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima portala ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

 

Pravila zaštite privatnosti drugih web stranica

 

Na socijalnoj mreži Convoy pronaći ćete linkove na druge web stranice. Pravila zaštite privatnosti na tim portalima mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti na socijalnoj mreži Convoy.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

 

Ova pravila su na snazi od 14.07.2015. godine.