Redovna  sjednice  Skupštine Convoy, udruge profesionalnih vozača (u daljnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 20001231, održane u Adria Bar dr. Tome Bratkovića 1a, Čakovec ,11 ožujka, 2023.godine.

  Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorio je predsjednik Udruge Goran Brumnjak kao predsjedavajući redovne sjednice Skupštine Udruge.
  Redovnu sjednicu SkupŠtine Udruge otvorio je u 16,05 sati.
  Predsjedavajući Skupštine Udruge izvijestio je nazočne da je ovu redovnu sjednicu Skupštine Udruge  sazvalo  Upravni odbor Udruge na temelju svoje  odluke od 28. Veljače, 2023. godine  o sazivanju redovne sjednice Skupštine sa sljedećim dnevnim redom:

  1.    Utvrđivanje nazočnih članova Udruge i izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
  2.    lzvješće o radu Udruge za 2022. godinu
  3.    Financijsko izvješće za 2022 godinu
  4.    Plan rada udruge za 2023 godinu
  5.    Razno

  1. Utvrđivanje nazočnih članova udruge i izbor zapisničara i dva           ovjerovitelja
  Predsjedavajući skupštine utvrdio je da je skupštini pristupio dostatan broj članova udruge iz čega proizlazi da su ispunjeni uvjeti  Zakona o Udrugama (Narodne novine  80/01 i 11/02)  i odredbe članka 19. Statuta Udruge , tako da postoji kvorum i da Skupština udruge može valjano odlučivati.
  Za zapisničara Skupštine izabrana je Alenka Strelec
  Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Siniša Strelec i Zoran Rešetar.

  2. lzvješće o radu Udruge za 2022. Godinu
  Predsjednik udruge Goran Brumnjak :
  Udruga je u 2022 godini ostvarila većinu ciljeva.
  Vrlo uspješno je organiziran Truck Show Of Međimurje.
  Zahvala svim sponzorima i svima koji su pomogli u organizaciji istog.
  Održana manifestacija po nazivom: Movember ili brkati Studeni

  3. Financijsko izvješće za 2022 godinu
  Tajnik udruge Dragan Valjak :
  2022 godina završila je u financijskom smislu pozitivno, udruga ne potražuje nikakva sredstva, niti nikome duguje.
  Kompletno knjigovodstvo i uvid u financije udruge članovi udruge mogu vidjeti u dogovoru sa mnom, također je moguć uvid u cjelokupno knjigovodstvo za 2022 godinu na ovom linku: knjige-2022.

  4. Plan rada udruge za 2023 godinu
  4.1. Ovogodišnji Truck Show Of Međimurje održat će se 08.07.2023 godine na prostoru BP Adria OIL (južna obilaznica Čakovca) Ulica dr. Tome Bratkovića 1b.
  Svi detaljni dogovori oko organizacije će biti održani na sastancima tijekom mjeseca Svibnja i Lipnja.

  4.2. Dan svijenosti o muškom zdravlju (brkati Movember), održati će se 18.11.2023, lokacija će se naknadno dogovoriti na sastanku u Listopadu.

  4.3. Budi Heroj nova inicijativa koja će se pokrenuti u jesen 2023 (9,10 mjesec). Radi se o besplatnom tečaju prve pomoći za sve članove udruge i za sve građane koji žele prisustvovati tečaju.
  Cilj inicijative je povećanje kompetencije profesionalnih vozača i svih ostalih koji to žele u području pružanja učinkovite prve pomoći u prometnim nesrećama

  4.4. Planira se na službenu web stranicu udruge dodati nekakvu vrstu oglasnika putem koje bi se mogli unositi oglasi isključivo vezani uz transport i logistiku.
  Cilj je privući što više posjetitelja na web stranicu što je i ujedno i promocija udruge.

  5. Razno
  Utvrđuje  se da pod ovom točkom nije bilo raspravljanja, niti donošenja odluka.

  Čakovec 11.03.2023