Projekt udruge Convoy. Ne tipkaj samo vozi

Sve istine i zabune o dnevnicama

Sve o tahografu

Preplatite se na Newsletter

Informirat ćemo vas o novim vijestima, važnim događanjima vezanim uz struku.

Pravo na isplatu dnevnica regulirano je propisima jedino za državne službenike, dok za ostale radnike niti Zakonom o radu niti drugim propisima to nije određeno. Međutim, pravo na dnevnice za službeno putovanje po nalogu poslodavca uneseno je u gotovo sve kolektivne ugovore, a isto tako i sami poslodavci u pravilu dnevnice ugrađuju u pravilnike o radu.

Nema kolektivnog ugovora, nema pravilnika o radu, nema ni dnevnica. No to ne mora nužno biti tako.
Dnevnicu možemo smatrati i običajem, što također može biti jedan od izvora prava, budući je isplata dnevnica pravilo i kod onih poslodavaca koji nemaju pravilnik o radu niti ih ne obvezuje kolektivni ugovor.
Poslodavac bi trebao  svojim aktom (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom) utvrditi koje troškove službenog puta nadoknađuje i u kojem iznosu budući niti jednim propisom nije propisana obveza nadoknađivanja istih.

Namjena dnevnice

Dnevnica služi za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan predočiti račune. Dnevnica ne pokriva troškove smještaja radnika, oni su zasebni troškovi službenog puta radnika. U trošak smještaja obično se uključuje i doručak radnika.

Uvjeti koje radnik mora ostvariti za isplatu dnevnice:

1. Kriteriji – udaljenost
Da je upućen u mjesto koje je najmanje udaljeno 30 km od mjesta rada, prebivališta ili boravišta.

2. Kriteriji – vremensko trajanje
U zemlji ako traje službeni put:
Preko 12 sati dnevno     puna dnevnica
Više od 8, a manje od 12 sati     pola dnevnice

U  inozemstvu:

Za svaka 24 h provedena na putovanju i ostatak duži od 12 h     puna dnevnica
Za putovanje kraće od 24 h, ali duže od 12 h     puna dnevnice
Za ostatak vremena od 8 do 12 h     pola dnevnice
Za putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati     pola dnevnice

 Utvrđivanje dnevnice

Dnevnica utvrđena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnica utvrđena za stranu državu iz koje se dolazi do sata prelaska granice Hrvatske. Za potrebno vrijeme putovanja od mjesta s kojeg je zaposlenik krenuo na službeno putovanje do hrvatske granice, zaposlenik, uz propisane uvjete, ostvaruje pravo na isplatu dnevnice u zemlji.

Iznos koji se može isplatiti u ime dnevnice nije ograničen u maksimalnom iznosu, ali poslodavac ima mogućnost neoporezivo isplatiti dnevnice do određenog iznosa na koje neće imati obvezu obračunati porez na dohodak, odnosno neće se proglasiti isplatom plaće radniku.

Isplata inozemne dnevnice
Poslodavac, sukladno odredbama svojih akata, troškove službenog putovanja u inozemstvo umjesto u efektivnom stranom novcu može zaposleniku nadoknaditi u kunama.

Do kojih se iznosa mogu neoporezivo isplatiti dnevnice

1. Dnevnice u zemlji (do 8 sati – 0 eura, 8–12 sati 1/2 dnevnice = 13,28 eura, a preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenosti najmanje 30 km) 26,55 eura dnevno, ako je podmiren jedan obrok dnevnica se smanjuje za 30 % i tada iznosi 18,59 eura, ako su podmirena dva obroka dnevnica se umanjuje za 60 % i tada iznosi 10,62 eura;

2. Dnevnice za rad na terenu u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) 26,55 eura dnevno, ako je osiguran jedan obrok terenski dodatak se smanjuje za 30 %, ako su podmirena dva obroka smanjuje se za 60 %;

3. Dnevnice za inozemstvo od 8 do 12 sati dnevno do 50 % svote dok se za dnevnice za inozemstvo koje traju više od 12 sati isplaćuje puni iznos.
Na ovoj listi su prikazani maksimalni neoporezivi iznosi dnevnica po državama.


Želiš vidjeti više ovakvih članaka? Postani član udruge Convoy, najveće zajednice profesionalnih vozača u Hrvatskoj, i doprinesi našem cilju poboljšanja sigurnosti i razmjene vrijednih informacija među vozačima.

Sve istine i zabune o dnevnicama

Imaš ideju za temu na web stranici? Javi nam se putem kontakt forme i podijeli svoje prijedloge kako bismo zajedno unaprijedili našu web stranicu i osigurali sadržaj koji je relevantan i koristan za naše članove i posjetitelje.

Sljedeći članak
spot_img

Ne tipkaj samo vozi

spot_img

Truck Show