Projekt udruge Convoy. Ne tipkaj samo vozi

Parkiranje na autocesti u Sloveniji ograničeno je na 25 sati

Sve o tahografu

Preplatite se na Newsletter

Informirat ćemo vas o novim vijestima, važnim događanjima vezanim uz struku.

Parkiranje vozila na odmorištima autocesta i brzih cesta regulirano je novim zakonom o pravilima cestovnog prometa. Prema njemu, autobusi i teška teretna vozila mogu se parkirati na označenim parkirnim mjestima najviše 25 sati. Međutim, ako je promet teretnih vozila ograničen ili zabranjen naredbom o ograničenju ili zabrani prometa dulje od 25 sati, parkiranje je dopušteno za vrijeme ograničenja ili zabrane prometa teretnih vozila.

Novi zakon o pravilima cestovnog prometa regulira i parkiranje vozila na odmorištima na autocesti i brzim cestama. Motorna vozila najveće dopuštene mase do 3500 kg mogu se parkirati samo na označenom parkirnom mjestu. Za prekršaj “krivog parkiranja” propisana je novčana kazna u iznosu od 150 eura.

Autobusi i kamioni najveće dopuštene mase iznad 3500 kg. Na obilježenim parkirnim mjestima mogu se parkirati maksimalno 25 sati. Ako je promet teretnih vozila ograničen ili zabranjen naredbom ili zabranom više od 25 sati, parkiranje je dozvoljeno za vrijeme ograničenja ili zabrane kamionski promet.
Za prekršaj je predviđena novčana kazna od 300 eura, za pravnu osobu u iznosu od 1000 eura i za odgovornu osobu u u iznosu od 300 eura.

Vozač mora vidljivo označiti vrijeme i datum početka parkiranja na unutarnjoj strani vjetrobranskog stakla (na primjer: 17.18, 10.01.2022.). Za ne označavanje vremena je propisana novčana kazna u iznosu od 150 eura.

Zabranjeno je parkiranje samo prikolice (poluprikolice). Za prekršaj predviđena je novčana kazna od 300 eura, za pravnu osobu u iznosu od 1000 eura i za odgovornu osobu u u iznosu od 300 eura

Zabranjena je vožnja, parkiranje ili zaustavljanje na parkirnoj traci ili niši, osim u slučaju nužde. Za prekršaj predviđena je novčana kazna od 300 eura , za pravnu osobu u iznosu od 1000 eura i za odgovornu osobu u iznosu od 300 eura.

Nadzor nad odredbama koje uređuju parkiranje provode inspektori za naplatu cestarine

Ovih dana naplatni inspektori dijele informativni letak vozačima teških vozila . Njime upozoravaju na vremensko ograničenje parkiranja, na odmorištima na autocesti sa znakovima koji nalažu rok za parkiranje, kao i na izricanje kazni.

IZVOR: dars.si

spot_img

Ne tipkaj samo vozi

spot_img

Truck Show