Odluka o privremenom odstupanju od vremena vožnje i odmora

Ministar mora, prometa i infrastrukture je dana 18. ožujka 2020. godine donio Odluku o odstupanju od vremena vožnje i odmora propisanih Uredbom!

Ova  odluka se primjenjuje samo na prijevoz proizvoda koji se odnose na život i zdravlje, poput distribucije hrane i srodne industrije, uključujući distribuciju goriva, transport sirovina, hrane za životinje, i žive životinje, prijevoz lijekova i medicinske opreme, distribucije opreme bolnicama i drugim javnim ustanovama u međunarodnom i unutarnjem cestovnom prijevozu tereta.

Odluka je privremenog karaktera i vrijedi 30 dana, tj. od 18. ožujka 2020. godine do 18. travnja 2020. godine.

Što se mijenja ?

– Promijenjeno je dnevno vrijeme trajanja vožnje na 11 sati (umjesto 9 ili 10 sati).

– Promijenjeno je tjedno vrijeme vožnje na 60 sati (umjesto 56 sati).

– Promijenjeno je dvotjedno vrijeme vožnje na 96 sati (umjesto 90 sati).

– Promijenjeno je vrijeme neprekidne vožnje nakon koje je potrebno napraviti pauzu od 45 minuta na 5,5 sati (umjesto 4,5 sata).

– Odstupa od odredbi Uredbi koje govore o redovnom dnevnom odmoru i redovnom tjednom odmoru – dnevni odmor uvijek može biti 9 sati (do sada se tako moglo odmarati najviše tri puta između dva tjedna odmora) i tjedni odmor uvijek može biti 24 sata (do sada se tako moglo odmarati svaki drugi tjedan).

Kako se dozvoljeno odstupanje  koristi u praksi?

  1. Ukoliko je došlo do odstupanja od normi, odmah po zaustavljanju vozila, odštampajte ispis podataka s kartice vozača ili izvadite tahografski listić iz analognog tahografa.
  2. Na poleđini tahografskog listića ili poleđini štampanog ispisa podataka s kartice vozača, ispišite točan opis onoga što se dogodilo, odnosno situacije zbog koje ste odstupili od normi.

Obavezno je navođenje osnove za odstupanje

Na poleđinu  ispisa (ili na poleđinu analognog tahografskog listića) treba napisati ovakav ili sličan tekst: „Koronavirus, MMPI, Oslobođenje od odredbi Uredbe (EZ) Br. 561/2006“. Na samom ispisu/listiću se vidi za koji datum je ispis napravljen, kada je napravljen i za kojeg vozača. Ove ispise/listiće je potrebno nositi sa sobom u budućem razdoblju od 28 dana.

Odluku u PDF formatu možete preuzeti ovdje.