Nova generacija digitalnih tahografa

Uvođenje nove generacije digitalnih tahografa, predviđa se od ožujka 2019. godine. Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, definirala je da je od 2. ožujka 2015. vozač dužan naknadno upisati vrijeme svojega dnevnog i tjednog odmora, a tahograf mora biti namješten prema lokalnom vremenu zemlje registracije vozila.

Nova pravila

Nova pravila govore i o izuzecima od Uredbe (EZ) 561/2006 koja su dosad bila 50 km od tvrtke te su povećana na 100 km. Prošlogodišnja Uredba propisala je da do ožujka 2016. na snagu treba stupiti dodatak koji tehnički opisuje pametni tahograf, koji bi do ožujka 2019. trebao biti u primjeni.
Taj će tahograf morati bilježiti geo-koordinate vozila tijekom radnog vremena, koordinate mjesta početka rada, nakon tri sata vožnje te mjesta završetka rada. Također mora omogućiti daljinsko rano otkrivanje manipulacije ili zloupotrebe te ITS komunikaciju.
Prednost novih tahografa u tome da će se moći pomicati vozilo, npr. na parkiralištu, a  da ta vožnja neće biti zabilježena na tahografu, i to kao pravilo jedne minute. Zapisuje se ona aktivnost koja je najdulje trajala u jednoj minuti.
Na primjer:
Ako vozite 29 sekundi, a 31 sekundu pauzirate, cijela minuta će biti zapisana kao da ste odmarali. Ovo može biti jako zgodno na svim onim mjestima koja od vas zahtjevaju neprekidno pomicanje i time prekidanje vaših odmora.

Također su prednosti suvremena oprema, mogućnost najma, nepostojanje troškova održavanja opreme i troškova listića te brige oko zakonske evidencije radnog vremena itd.

Izvor:  www.hgk.hrwww.tahograf.hr