Kako pravilno pružiti prvu pomoć

19.07.2014.g. U prostorijama POU Novak u Čakovcu održana besplatna radionica ‘Kako pravilno pružiti prvu pomoć’.  Radionicu je održala Diana Uvodić-Đurić, dr.med., specijalist školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.


Teme radionice su bile:
Krvarenje, Besvjesno stanje, Prestanak disanja i rada srca, Oživljavanje, Rane, Opekline, prijelomi
– Kada pružiti porvu pomoć pod svaku cijenu ?
Praktični dio radionice:
praktični prikaz postupka kod dolaska na mjesto nesreće- vježbanje na lutki:
– zaustavljanje krvarenja,
– bočni položaj
– oživljavanje – umjetno disanje i masaža srca
– previjanje
-imobilizacija

Zahvaljujemo svim članovima udruge koji su došli na radionicu.