Drava 2016

Profesionalnih vozači sa udrugom branitelja obojelih od PTSP-a i udrugom Udomitelja,  Drava kod G.Kuršanca 2016.