Brexit – pametna granica

U iščekivanju ponovne uspostave granice između Velike Britanije i EU,
Francuska carina je razvila informacijski sustav koji omogućuje automatiziranje prelaska granice preko HGV-a.
Sustav se naziva “pametna granica”.
Cijeli postupak uključuje rani završetak carinskih postupaka prije dolaska na granicu i davanjem barkoda carinske deklaracije, vozaču.
Proces tranzita sastoji se od četiri koraka:
1. Priprema robe od strane izvoznika / uvoznika koji je odgovoran za davanje svih potrebnih informacija potrebnim za podnošenje carinske deklaracije (tranzitna deklaracija i deklaracija prije odlaska).
2. Priprema carinske deklaracije tranzita ili deklaracije prije odlaska
3. Otprema robe od strane dispečera koji je odgovoran za slanje deklaracije
4. Prezentacija dokumentacije od strane prijevoznika. U ovoj fazi carinici, u obliku upita unatoč barkodu, traže od vozača da odgovori na nekoliko pitanja: je li kamion natovaren ili radi prazan?
Podliježu li roba sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima. Sadrži li teret riblje proizvode ili se prevozi pod karnetom TIR?

Po dolasku na Eurotunnel ili trajektni terminal, vozilo će se automatski uputiti na zelenu ili narančastu traku, ovisno o statusu carinskih deklaracija.
a) zelena traka za tranzite bez inspekcije ECS,
b) narančasta traka za prijelaze koji zahtijevaju pregled

Kako granica radi , Brexit Convoy
Kako granica radi , Brexit Convoy