Pauze

pauza.jpg

Pauze, počnimo od najmanje, mala pauza od 45 minuta. Malu pauzu trebate rabiti nakon maksimalno 4 i 1/2 sata vožnje. Kombinacije kako se ta pauza može iskoristiti: možete raditi cijelu pauzu u komadu tj. 45minuta ili možete raditi 1x15 minuta plus 1x30 minuta. Važno je znati da ukoliko ste prvi dio pauze radili 15 minuta ili 30 minuta, drugi dio pauze je UVIJEK 30 minuta. Kod takvih kombinacija da bi vam se priznala bilo kakva pauza morate stajati (pauzirati) minimalno 15 minuta, sve ispod 15 minuta stajanja nije pauza i računa vam se pod vožnju. Vrlo važno je znati da se pauza priznaje tek nakon 1 sata vožnje, a to znači da ukoliko ste vozili ispod jednog sata i napravite pauzu od 15, 30 ili 45 minuta ta pauza vam se ne priznaje. U konačnici, između svake pauze treba biti minimalno 1 sat vožnje u suprotnom se ne priznaju pod pauzu. Dnevni odmor Postoji nekoliko naćina na koje možete iskoristiti pravo na dnevni odmor. Neprekidni odmor od 11 sati, unutar 24 sata. Skraćeni odmor od 9 sati, koristi se na slijedeći način: unutar 24 sati morate imati prvi dio odmora od 3 sata bez prekida i drugi dio od 9 sati bez prekida. Postoji još jedan naćin, koji nije učestali i iskreno sumnjam da ga itko koristi, navesti ćemo i tu mogućnost pa ukoliko vam se ukaže prilika možete to iskoristiti. Dakle, ukoliko ste bili dva tjedna na odmoru imate pravo koristiti skračeni dnevni odmor od samo 9 sati bez prekida unutar 24 sata i to TRI (3) puta. Nakon toga opet morate koristiti dnevne odmore kao i inače. Vikend odmor Obavezna je pauza od minimalno 45 sati odmora nakon 6 uzastopnih radnih dana (vožnji). I tu postoje iznimke odnosno mogućnosti korištenja a te su: 24 sati odmora nakon 6 uzastopnih radnih dana (vožnji), a do 45 sati odmora nadoknaditi u roku od tri tjedna od tjedna skraćenja. Napomena: nadoknada mora biti u jednom komadu i naslonjena na odmor od najmanje 9 sati, jednostavnije rečeno mora iznositi 30 sati bez prekida.

Povratak